pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Çocuklarda özofagus yabancı cisimleri
Tamer Sekmenli, İlhan Çiftci, Murat Öncel, Güven Sadi Sunam

Amaç: Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi ve Göğüs Cerrahisi Kliniklerince Ocak 2013 ile Ocak 2014 tarihleri arasında çocuk hastalarda özofagus’a yabancı cisim tanısıyla yatmış ve tedavi olmuş olguların retrospektif değerlendirilmesi amaçlandı. Gereç ve yöntem: Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi ve Göğüs Cerrahisi Kliniklerince Ocak 2013 ile Ocak 2014 tarihleri arasında çocuk hastalarda özofagusda yabancı cisim tanısıyla yatmış ve tedavi olmuş olgular retrospektif değerlendirildi. Bulgular: Hastanemizde son 1 yıl içinde toplam 13 hasta, endoskopik olarak özofagusda yabancı cisim nedeniyle tedavi edildi. Ortalama yaş 4.8 yaş (6ay-12yaş) idi. Birinci darlıkda yabancı cisim 10 hastada olup 6’sında (%60) bulunan cisim paraydı. 2. darlık’da 2 olguda bu gıda artığı olup, bu iki olgunun birinde opere özofagus atrezi darlığı nedeniyle gıda artığı vardı, diğerinde ise koraziv madde içimi sonrası oluşan darlığa sekonder gıda artığı vardı. Sonuç: Özofagus yabancı cisimlerinin erken tanısı, tedavisi ciddi ve hayatı tehdit edebilecek komplikasyonlardan dolayı çok önemlidir. Yabancı cisimlerden para en sık görülümekte olup, özofagustaki yabancı cisim disk pil ise, erken dönemde çıkarılmalıdır. Çünkü ciddi yanık ve perforasyon yapabilir.

Cilt 25, Sayı 2 (2015)