pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - ŞANLIURFA'DA SU KİRLİLİĞİ VE ÇOCUK SAĞLIĞI
MUSTAFA KÖSECİK, BURHAN CEBECİ, AHMET KOÇ

Amaç: Şanlıurfa'da su kirliliği ile çocuk sağlığı arasındaki ilişkiyi araştırmak amaçlandı. Yöntem: Şehirdeki dört ana depodan su alan mahalleler sekiz bölgeye ayrılarak Haziran-Eylül 1996 ayları arasında depo ve musluktan alınan su numunelerinin bakteriyolojik analizi yapıldı ve aynı dönem içinde Çocuk Hastanesi'ne ishalli hastalıklar nedeniyle yatırılan çocukların bölgelere göre dağılımı araştırıldı. Bulgular: 1. bölgeden VIII. bölgeye gidildikçe Escherichia coli üreme oranında ve ishalli hastalıklardan hastaneye yatırılma sayısında artma olduğu saptandı. Sonuç: Şehrin su ve kanalizasyon şebekesinin eski ve yetersiz olmasının lağım sularının kolaylıkla içme sularına karışmasına neden olduğu düşünüldü. Su ile bulaşan hastalıkların önlenmesi için halka sağlıklı ve temiz içme suyu sağlanması gerektiği kanaatine varıldı. 

Cilt 8, Sayı 2 (1998)