pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - ESANSİYEL HİPERTANSİYONLU HASTALARDA GÖZDİBİ MUAYENE BULGULARI VE SOL VENTRİKÜL HİPERTROFİSİ
MEHMET SAYARLIOĞLU, HÜSEYİN DEMİRSOY, HAYRİYE SAYARLIOĞLU, LÜTFİ ÖZTÜRK, FATMA ÇALKA

Amaç: Esansiyel hipertansiyonlu hastalarda iki önemli komplikasyon olan hipertansif retinopati (HR) ve sol ventrikül hipertrofisinin (SVH) prevalansını incelemek ve aralarındaki ilişkiyi araştırmak amaçlandı. Yöntem: 35'i kadın, 25'i erkek, toplam 60 esansiyel hipertansiyonlu hasta çalışmaya alındı. Her hastada direkt oftalmaskopi ile HR; ekokardiyografi (EKO) ve elektrokardiyografi (EKG) ile SVH' nin varlığı araştırıldı. Hipertansiyonun derecesi ile bu bulgular arasındaki ilişki incelendi. Bulgular: Hastaların % 43.3'ünde EKO ile, % 16.6' sında EKG ile SVH, % 57.7'sinde hipertansif retinopati (HR) tespit edildi. Hipertansiyonun derecesi ile HR ve EKO ile saptanan SVH prevalansı arasında ilişki saptandı. Ayrıca HR'nin derecesi ile SVH prevalansı arasında anlamlı ilişki bulundu. Sonuç: Fundoskopik muayene esansiyel hipertansiyonda vasküler hasarın derecesinin saptanmasında tercih edilmesi gereken basit ve önemli bir yöntemdir. 

Cilt 8, Sayı 2 (1998)