pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Megalensefali-kapiller malformasyon sendromu ve anestezi
Metin Alkan, Mustafa Arslan, Kutluk Pampal, Gürsel Levent Oktar, Elife Türkan

Megalensefali-kapiller malformasyon sendromu; makrosefali, kortikal beyin malformasyonları ve polimikrogri, beyin ve vücutta asimetrik büyüme, jeneralize veya fasiyal kapiller malformasyonlar, sindaktili/polidaktili gibi dijital anomaliler ve bağ dokusu hastalıkları ile seyretmektedir. Özellikle visseral subkutanöz-kavernöz hemanjiyomlar ve variköz genişlemeler gibi hastalığa eşlik eden patolojiler ameliyat sürecinde beklenenden daha fazla kanamaya yol açarak anestezi yönetimini komplike hale getirebilmektedir. Bu olgu sunumun da Megalensefali-Kapiller Malformasyon sendromu tanısıyla izlenen ve alt ekstremitede variköz genişlemeler nedeniyle cerrahi uygulanan bir hastadaki anestezi deneyimimizi paylaşmayı amaçladık.

Cilt 25, Sayı 4 (2015)