pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Apendikste Tenya Enfestasyonu: Olgu Sunumu
Eren Altun, Meltem Azatçam, Mustafa Tekin, Veli Avcı

Taenia saginata, taeniazise sebeb olan zoonotik bir parazittir. Apandisitlerin etiyolojisinde parazitik enfeksiyonlar nadiren izlenir. Biz, bir haftadır karın ağrısı olan 29 yaşında erkek hasta olgusunu sunduk. Olguya apandisit tanısı kondu ve apendektomi yapıldı. Patolojik incelemesinde apendiks lümeninde Taenia saginata yumurtaları izlendi. 

Cilt 26, Sayı 3 (2016)