pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - UNUTULMUŞ CERRAHİ KOMPRES: DÜZ RADYOGRAFİ, US VE BT BULGULARI (OLGU SUNUMU)
YAHYA PAKSOY, KEMAL ÖDEV, MEHMET KILINÇ, SAİM AÇIKGÖZOĞLU, MUSTAFA ŞAHİN, EVREN BURAKGAZİ

Amaç: Operasyon sonrası unutulan cerrahi kompres nadir görülen bir postoperatif komplikasyondur ve düz radyografi, bilgisayarlı tomografi ve ultrasonografi bulgularına ait makaleler az sayıdadır. Bu olgu sunumunun amacı unutulmuş cerrahi kompresin US ve BT bulgularını tanımlamaktır. Olgu sunumu: 31 yaşında kadın olgu sol üst kadranda dolgunluk şikayeti ile başvurdu. Altı yıl önce yapılan parsiyel gastrektomi hikayesi vardı. Ultrasonografide içinde akustik gölge veren ekojenik odakların bulunduğu düzgün sınırlı hipoekoik kitle izlendi. Bilgisayarlı tomografide ise düzgün, ince kapsüllü ve içinde kıvrımlı dansiteler içeren hipodens lezyon görüldü. Ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografi ile preoperatif olarak yabancı cisim teşhisi kondu. Sonuç: Bilgisayarlı tomografi ve ultrasonografi bulguları olgunun operasyon hikayesi ile birleştirildiğinde preoperatif olarak yabancı cisim kesin teşhisi konabilmektedir. 

Cilt 8, Sayı 2 (1998)