pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - BRUSELLAYA BAĞLI SERVİKAL SPONDİLODİSKİTİS (OLGU SUNUMU)
AYTEN BAYRAM, HATİCE UĞURLU, KAZIM ERDOĞAN

Amaç: Brusellanın ciddi bir komplikasyonu olan servikal bölge tutulumunun bir olgu üzerinde tartışılması amaçlandı. Olgu sunumu: Brusellaya bağlı servikal 5-6 ve 6-7 düzeylerinde spondilodiskitisi olan 58 yaşında bir kadın hasta sunulmuştur. Sonuç: Servikal spondilit brusellanın ciddi bir komplikasyonu olduğu için tedavi ve takibi iyi bir biçimde yapılmalıdır. 

Cilt 8, Sayı 2 (1998)