pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - SİGARA ALIŞKANLIĞI VE ANNE-BABA TUTUMU
HASAN HERKEN, İSHAK ÖZKAN

Amaç: Sigara alışkanlığının başlamasında, sürdürülmesinde ve bırakılmasında anne-baba tutumunun etkisi gözden geçirilmesi amaçlandı. Ana bulgular: Sigara alışkanlığı toplumun hemen bütününü ilgilendiren önemli bir psikososyal sorundur ve sigara alışkanlık yapıcı maddelerin en yaygın olanıdır. Sigara alışkanlığının zararı sadece kullananı değil, kullanmayan çevredeki bireyleri de etkiler. Sonuç: Sigara kullanımında ebeveyn tutumunun etkisine değinildi ve sigarayı önleme programlarında kullanılabilecek önerilerde bulunuldu. 

Cilt 8, Sayı 2 (1998)