pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Solunum Yollarını Tutan Wegener Granülomatozu: Olgu Sunumu
Mete Kaan Bozkurt, Merve Bozer, Ali Demirtaş, Feyzanur Dönmez, Melike Göçer, Emil Hasanov, Şerife Nur İyikörükçü, Onur Şahin, Musa Şen, Ahmet Sami Varol

Wegener granülomatozisi (WG), üst ve alt solunum yollarını tutabilen, etyolojisi tam olarak bilinmeyen multisistemik granülomatöz bir vaskülittir. Burada bilateral nasal polipozis tanısı ile opere edilen ve 3. ay takibinde bilateral nasal kavitelerde yaygın mukoza nekrozu ve akciğerde kaviter lezyonlarla WG tanısı konan 65 yaşında bir erkek hasta sunulmaktadır. 

Cilt 26, Sayı 3 (2016)