pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - PREMATÜRE VE MİADINDA YENİDOĞANLARDA AYAK MORFOLOJİSİ
M. ALİ MALAS, ERKAN ATAŞ

Amaç: Bu çalışmada prematüre ve miadında yenidoğanlarda ayak morfolojisine ait değerlerin araştırılması amaçlandı. Yöntem: Yaşları 35-37 gebelik haftası arasında değişen 60 (30 erkek, 30 kız) prematüre yenidoğan ile miadında doğan 60 (30 erkek, 30 kız) yenidoğan üzerinde çalışıldı. Olguların bimalleolar genişliği, topuk genişliği, ayak uzunluğu ve ayak genişliği değerlendirildi. Bulgular: Miadında yenidoğanlarda prematüre yenidoğanlara göre daha yüksek değerler bulundu. Miadında yenidoğan erkeklerde doğum kilosu, boy, ayak uzunluğu ve topuk genişliği, prematüre yenidoğanlarda ise sadece bimalleolar genişlik kızlarda karşıt cinse göre daha fazla idi. Sonuç: Bu bulgular prematüre ve miadında yenidoğan olguların değerlendirilmesinde kullanılabilir. Ayak uzunluğu ölçümü anatomi, patolojik anatomi (fötopatoloji), adli tıp, radyoloji, obstetri ve pediatri gibi tıbbi branşlarda gestasyonel yaşın belirlenmesinde yararlı olabilir. 

Cilt 8, Sayı 3 (1998)