pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Çorum İlinde Laboratuvar Verilerine Göre Bruselloz Seropozitifliği
Filiz Orak

Bu çalışmada hastanemize bruselloz ön tanısıyla gelen hastalarda, bruselloz seropozitifliğinin araştırılması amaçlanmıştır. Ocak 2012- Aralık 2013 tarihleri arasında Çorum ili özel bir sağlık kuruluşuna başvuran bruselloz şüpheli hastalardan alınan toplam 653 serum örneğinde bruselloz serolojik göstergeleri (Wright aglütinasyon testi ve Rose-Bengal testi) ile Brucella antikor seropozitifliği retrospektif olarak irdelenmiştir. 332 serum örneğinden 44'ü(% 13.25) Rose Bengal aglütinasyon testi ile pozitif bulunmuştur. Rose-Bengal pozitif olan 44 serum örneği ile tüp aglütünasyon istenen 321 örnekte Wright tüp aglütünasyon testi(STA) kullanılmıştır. Çalışılan 365 serumun 77'si' (% 21.09) Wright tüp aglütünasyon testi ile 1/160 ve üzerindeki dilüsyonlarda pozitif bulunmuştur. Brusellozun ilimizde insanlara bulaşının önlenmesi, öncelikle hastalığın hayvanlarda kontrolü ve eradikasyonuna bağlıdır.

Cilt 26, Sayı 3 (2016)