pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Ürogenital Sistem Yerleşimli Soliter Fibröz Tümör: İki Olgu Sunumu
Sıddıka Fındık, Hacı Hasan Esen, Pembe Oltulu, Ayşenur Uğur Kılınç, Gülşah Şafak Örkan

Soliterfibröz tümörler (SFT), genellikle plevra yerleşimli, nadir görülen spindle hücreli neoplazmlardır. Fakat bu tümörler ekstraplevral bölgelerde de nadir olarak görülebilirler. Ürogenital lokalizasyon ise oldukça nadirdir. Biz, ürogenital yerleşimli 2 olgu sunacağız. İlk olgumuz, 33yaşında erkek hastada ürogenital sistemde mesane yerleşimli, ikinci olgumuz ise 49 yaşında bayan hastada böbrekte perirenal yağ doku yerleşimlidir. Her iki olguda da tümör  iyi sınırlı olup, spindle hücrelerden oluşmakta idi. Bu tümörler immünhistokimyasal olarak CD-34, BCL-2 ve CD-99 ile pozitif, sitokeratin, CD-117, S-100 ve kas markerları ile negatif ekspresyon göstermekte idi. %90 olgu benign seyirli olup, immünhistokimyasal çalışmalar tanıda anahtar rol oynamaktadır.

Cilt 27, Sayı 2 (2017)