pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Sistemik İzotretinoin Tedavisine Bağlı Oküler Yüzey ve Gözyaşı Film Tabakası Değişiklikleri
Ayşegül Arman, Deniz Düriye Demirseren
Amaç: Akne vulgaris nedeni ile sistemik izotretinoin tedavisi alan hastalarda kuru göz belirtileri, oküler yüzey ve gözyaşı film tabakası değişiklikleri ve bunların ortaya çıkış sürelerini değerlendirmek.
 
Gereç ve Yöntem: Nodülokistik akne tanısıyla sistemik izotretinoin tedavisi alması planlanan 40 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar sistemik izotretinoin başlanmadan önce, tedavi süresince ayda bir ve tedavinin tamamlanmasından bir ay sonra göz hastalıkları uzmanı tarafından muayene edildi. Kuru göze ait subjektif şikâyetlerin eğerlendirilmesi için OSDI (Ocular Surface Disease Index) anketi,
gözyaşı fonksiyonlarının değerlendirilmesi için anestezili ve anestezisiz Schirmer testleri, gözyaşı kırılma zamanı (GKZ) testi, korneal ve konjonktival boyama eğerlendirmeleri yapıldı.
 
Bulgular: Tedavinin birinci ayında tedavi öncesi değerlere göre ortalama OSDI skorunun 7,74±6,01’den 25,98±10,60’a (p<0,01) yükseldiği; ortalama anestezisiz Schirmer skorunun 21,18±5,75’ten 14,75±6,50’ye (p<0,01), ortalama anestezili Schirmer skorunun 13,78±4,67’den 8,63±4,20’ye (p<0,01) ve ortalama gözyaşı kırılma zamanının 12,25±3,05’ten 7,98±3,71’e (p<0,01) gerilediği tespit edildi. Bulguların tedavi süresince devam ettiği görüldü. Tedavinin başlangıcından bir ay sonra 22 (%55) hastada konjonktival hiperemi, 22(%55) hastada kapak kenarı telenjiektazisi, 10(%25) hastada korneal punktat epitelyopati geliştiği saptandı. Sistemik tedavi kesildikten 1 ay sonra yapılan kontrollerde belirti ve bulguların azalarak devam ettiği saptandı.
 
Sonuç: İsotretinoin dermatoloji kliniklerinde sık kullanılan bir retinoik asit türevidir. Pek çok sistemde olduğu gibi göz üzerinde de yan etkileri vardır. Sistemik izotretinoin tedavisine bağlı kuru göz yakınmalarının, oküler yüzey değişiklikleri ve gözyaşı fonksiyon bozukluklarının çoğunlukla birinci ayda başladığını ve tedavinin tamamlanmasından 1 ay sonra bile gözyaşı fonksiyonlarının başlangıç değerlerine ulaşmadığını ve kuru göz yakınmalarının devam ettiğini saptadık. Sistemik izotretinoin tedavisi alan hastaların tedavinin başlangıcından itibaren mutlaka bir göz hekimine yönlendirilmesini, tedavi süresince kuru göz yakınmaları ve bulguları ortaya çıkar çıkmaz sunni gözyaşı preparatları kullanmalarını ve tedavi bitiminden itibaren gözyaşı fonksiyon testleri normal değerlere ulaşana kadar gözyaşı tedavisine devam etmelerini öneriyoruz.
Cilt 26, Sayı 4 (2016)