pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Okside-LDL ve Reseptörü Lektin Benzeri Ox-LDL Reseptör-1
Ümmügülsüm Can
Oksidatif stres fazla oksidant bileşiğin yapılması ve antioksidant koruma mekanizmasının azlığı sonucu oluşarak doku hasarlarına yol açar. Oksidatif stres sonucu oluşan okside-düşük dansiteli lipoprotein (oxidized low-density lipoprotein (ox-LDL)), reseptörü lektin benzeri ox-LDL reseptör-1 (lectin-like receptor for ox-LDL-1 ((LOX-1))’e bağlanır. ox-LDL ve LOX-1 endotel disfonksiyonu, monosit adezyonu, düz kas hücre proliferasyon, migrasyon ve apoptozis, yağ hücre yapımı ve trombosit aktivasyonu ile ilgili mekanizmalarda görev alır. ox-LDL, ateroskleroz, diabetes mellitus, yaşlanma, metabolik sendrom, kardiovasküler, ve serebrovasküler, böbrek ve karaciğer hastalıklarında artarak hastalıkların patogenezlerinde aktif rol alır. Bu derlemede, ox-LDL ve reseptörü LOX-1 etkileri incelenmiştir.
Cilt 26, Sayı 4 (2016)