pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - ÜRTİKERLİ HASTALARDA FOKAL ENFEKSİYONLARIN SIKLIĞI
HABİBULLAH AKTAŞ, ŞÜKRÜ BALEVİ, HÜSEYİN ENDOĞRU

Amaç: Bu çalışmada ürtikerli hastalarda fokal enfeksiyonların oranını, en sık rastlanan fokal enfeksiyonları ve bunların yaş, cins ve meslekle ilişkilerini saptamayı amaçladık. Yöntem: 286 ürtikerli hastada fokal infeksiyon olup olmadığı ilgili klinik tarafındanlaboratuvar çalışmaları ile araştırıldı. Bulgular: 181 olguda (% 63.3) en az bir enfeksiyon odağının bulunduğu saptandı. Her iki cins ve meslekler arasında fokal enfeksiyon görülme oranı farklı değildi. Enfeksiyonların orta yaş grubunda daha fazla olduğu saptandı. En sık görülen odak üst solunum yollarıydı. Sonuç: Bulgular ürtiker etyolojisinde enfeksiyonun gözardı edilemeyeceğini göstermektedir. 

Cilt 8, Sayı 3 (1998)