pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Bir Üniversitesi Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Egzersize İlişkin Yarar ve Engel Algıları ve Öz Yeterlilik Durumu
Hasan Bakır, Kemal Macit Hisar
Amaç: Bu çalışma hemşirelerin egzersiz algılarını belirlemek ve öz yeterlilikle durumunu değerlendirmek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.
 
Gereç ve Yöntem: Araştırmanın evrenini Konya Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi’nde çalışan 350 hemşire oluşturmuştur. Örneklem seçimine gidilmeyip evrenin tamamı çalışmaya alınmış ve araştırma 1 Nisan ile 30 Mayıs 2013 arasında 340 hemşire üzerinde gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında “ Genel Bilgi Formu” “Egzersiz Yarar/Engel Algısı Ölçeği” ve “Öz yeterlilik Ölçeği” kullanılmıştır. Bulgular: Katılımcıların % 66,5’ini kadın %72,1 ile 20-29 yaş arasında, %76.5’i düzenli spor yapmadığı belirlenmiştir. Hemşirelerin egzersiz yarar/engel algısı ölçeği egzersiz yarar alt ölçek puan ortalaması yüksek (57,87 ± 11,781) , egzersiz engel alt ölçek puan ortalaması düşük (38,02 ± 5,930) olarak bulunmuştur. Hemşirelerin öz yeterlik ölçeği ve alt ölçeklerinin puan ortalamalarında en yüksek puan, “başlama” (18.78±6,03)  ve en düşük alt başlığın “Sürdürme çabası-Israr” (10.15±2,90) dır. Yarar algısı puanları; spor ve egzersiz yapanlarda anlamlı bir şekilde yüksek bulunmuştur. Sonuç: Hemşirelerin öz etkililik düzeylerini arttıracak ve düzenli egzersiz yapmaları için olanakların sağlanması önerilmektedir.
 
Bulgular: Katılımcıların % 66,5’ini kadın %72,1 ile 20-29 yaş arasında, %76.5’i düzenli spor yapmadığı belirlenmiştir. Hemşirelerin egzersiz yarar/engel algısı ölçeği egzersiz yarar alt ölçek puan ortalaması yüksek (57,87 ± 11,781) , egzersiz engel alt ölçek puan ortalaması düşük (38,02 ± 5,930) olarak bulunmuştur. Hemşirelerin öz yeterlik ölçeği ve alt ölçeklerinin puan ortalamalarında en yüksek puan, “başlama” (18.78±6,03)  ve en düşük alt başlığın “Sürdürme çabası-Israr” (10.15±2,90) dır. Yarar algısı puanları; spor ve egzersiz yapanlarda anlamlı bir şekilde yüksek bulunmuştur.
 
Sonuç: Hemşirelerin öz etkililik düzeylerini arttıracak ve düzenli egzersiz yapmaları için olanakların sağlanması önerilmektedir.
 
Cilt 26, Sayı 3 (2016)