pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Major Özelliği Yüz Ekstremite Defektleri Olan Sendromlar Ve Anestezi Yönetimi
Betül Kozanhan, Ali Özgül Saltalı

Kraniyofasiyal iskelet ile üst ekstremitenin embriyolojik dönemde gelişim zamanlarının örtüşmesi ve belirli gen mutasyonlarının her iki sistemin gelişiminde de etkili olması sebebiyle bir çok ekstremite defekti, konjenital kraniyofasiyal anomaliler ile birlikte seyreden bir sendromun parçası olabilir. Apert, Saethre-Chotzen, Pfeiffer, and Carpenter sendromları üst ekstremite defektleri ile birliktelik gösteren en sık kraniyofasiyal sendromlardır. Bu sendromlar, hava yolu yönetimi, intravenöz damar yolu açılması ve hemodinamik kontrol açısından gerçek bir sorun olabilir. Başarının anahtarı etkin hazırlık, zor pediatrik havayolu yönetimi ve intravenöz kanü­lasyonda uzmanlığa sahip personel varlığı, düzenli eğitim ve takım çalışmasıdır. Bu derlemede kraniyofasiyal ve ekstremite gelişim anomalileri içeren çocuk hastalarda güncel bilgiler ve uygulamalar ışığında anestezik yaklaşım sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Ekstremiteler; kafa yüz anormallikleri; anestezi; çocuk 

Cilt 26, Sayı 1 (2016)