pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Topikal Lidokainin Sütür Alınması Sırasında Oluşan Ağrıyı Azaltmada Etkinliği
Hasan Mete Aksoy, Berna Aksoy, Bahar Öç
Amaç: Topikal anestezik maddelerin küçük kutanöz cerrahi girişimler öncesi invazif olmayan yöntemle analjezi sağlamada etkili oldukları gösterilmiştir. Sunulan bu pilot gözlemsel çalışmada topikal lidokain uygulamasının bilateral otoplasti modelinde sütürlerin alınması sırasında hasta ağrısını gidermedeki etkisi araştırılmıştır. 
 
Gereç ve Yöntem: Bilateral otoplasti operasyonu yapılan hastaların sütür alınması öncesinde bir kulağa topikal lidokain diğer kulağa saf vazelin uygulanmıştır. Sütür alınması sırasında oluşan ağrıyı karşılaştırmaları istenmiştir.
 
Bulgular: Tüm otoplasti hastaları topikal lidokain uygulamasının saf vazelin ile karşılaştırıldığında sütür alınması sırasında oluşan ağrı hissini azalttığını belirtmişlerdir. Herhangi bir yan etki gelişimi gözlenmemiştir. 
 
Sonuç: Erişkin otoplasti sütür alınması modelinin topikal anestezik etkinliğini değerlendirmede etkili bir klinik model olduğu gözlenmiştir. Ayrıca, topikal lidokain pomad kutanöz cerrahi sütür alınması sırasında düşük ağrı eşiği olan hastalarda kullanılmaya uygundur.
Cilt 27, Sayı 4 (2017)