pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - PANİK BOZUKLUĞUN NÖROBİYOLOJİSİ: CO2 KIŞKIRTMA TESTİ
SERDAR GERGERLİOĞLU, HASAN HERKEN, HÜSEYİN UYSAL

Amaç: Panik bozukluğun etiyolojisinin ve hastalığın doğasının aydınlatılmasının tedaviye yönelik yeni yaklaşımlar getirebileceğinden hareketle CO2 kışkırtma testi üzerinde durulmuştur. Ana bulgular: Spesifik panikojen etkiye sahip olan CO2 inhalasyonunun, panik atak oluşturacak diğer ajanlara göre önemli avantajları vardır; kolay bir şekilde uygulanabilir, iyi tolere edilir ve en güvenilir yöntemlerden biridir. Sonuç: CO2, Na laktat, kafein, yohimbin, kolesistokinin ve izoproterenol panik anksiyetenin fizyopatolojisini anlamak için yararlı nörobiyolojik araştırma modelleridir. Özellikle CO2'in anksiyojenik etkisinin mekanizması hakkındaki temel ve klinik çalışmalar, panik anksiyeteli hastaların nörobiyolojik yatkınlığını açığa kavuşturarak daha özgül ve daha etkili tedavilerin geliştirilmesini sağlayabilir. 

Cilt 8, Sayı 3 (1998)