pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Karaciğerde Kitle İmajı Veren Gastrointestinal Stromal Tümörün Laparoskopik Rezeksiyonu
Ramazan Kozan, Ziya Anadol

Gastrointesinalstromal tümörler (GİST) en sık midede yerleşim gösterenmezenkimal tümörler olup lokalizasyon ve çapa bağlı olarak değişik semptomlara yol açabilirler. Temel tedavi cerrahi rezeksiyondur. Gelişen minimal invaziv cerrahi yaklaşımların sonucu olarak uygun vakalarda laparoskopik yöntemler başarıyla uygulanabilmektedir. Bu yazıda tümör lokalizasyonu ve büyüme paterni nedeni ile radyolojik tetkiklerde karaciğerde kitle imajı veren mide orjinli GİST olgusunun laparoskopik tanı ve tedavisi sunulmuştur.

Cilt 27, Sayı 4 (2017)