pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - İspirto Zehirlenmesi Olan İki Olgunun Başarılı Yönetimi: Olgu Sunumu
Alaaddin Yorulmaz, Esma Erdemir Öztürk
Metanol zehirlenmesi, düşük doz alımda dahi morbidite ve mortaliteye yol açan alımı genellikle erişkinlerde kaza ya da intihar amaçlı, çocuklarda ise bilinçsiz bir şekilde alınması ile olabilen klinik durumdur. Özellikle erişkin dönemde ve erkeklerde çok görülen metanol zehirlenmesi çocuklarda nadir olarak bildirilmektedir. Bu yazımızda ispirto alımı sonrasında 30 dakika içinde hastanemiz acil polikliniğine getirilen 5 ve 7 yaşında iki erkek kardeş olgumuzun hızlı tanı ve tedavi ile başarılı tedavi yönetimini sunduk.
Cilt 26, Sayı 4 (2016)