pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Sigara İçenler ve C Vitamini Alanlarda Kapiller Kan Oksijen Satürasyonu, Vücut Kompozisyonu ve Solunum Değerleri
Ali Ziya Karakılçık, Tevhide Arabacı
Amaç: Sigara dumanında bulunan karbonmonoksit oksijenin hemoglobine bağlanmasını, kapiller kanın oksijen saturasyonunu ve akciğer fonksiyonları baskılayabilir. Doğal önemli bir antioksidan olan C vitamini, akciğer epitel dokularındaki lipit ve lipoproteinlerin oksidatif hasarını önleyebilir, fizyolojik işlevlerine katkıda bulunabilir. Bu çalışma, sigara içen kişilerde kapiller kan oksijen saturasyonu (KOS), solunum değerleri ve vücut kompozisyonu üzerinde C vitamininin olası etkilerini araştırmak amacı ile yürütüldü.
 
Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya sigara içen ve içmeyen 18-25 yaşlarında 60 gönüllü katıldı. Kontrol ve sigara içen gruplarda C vitamini almadan ve aldıktan sonra değerler ölçüldü. Tüm gruplarda nabız, tansiyon, KOS, solunum fonksiyon testi (FVC, FEV1, FEV1%, VC ve MVV) değerleri, vücut sıvı oranı, kas kütlesi, kemik kütlesi, vücut yağ oranı ve vücut ısısı ölçüldü. Veriler istatistiksel olarak analiz edildi.
 
Bulgular: Sigara içenler C vitamini aldıktan sonra KOS (p<0.010), VC (p<0,059) ve MVV (p<0.010) değerleri artarken, tansiyon (p=0.058) ve nabız (p<0.010) değerleri azaldı. Sigara içmeyenlerde vitamin C alımı ile tansiyon (p<0,058) ve nabız (p<0,058) değerleri azalırken, VC (p<0,058) ve MVV (p<0.010) değerleri yükseldi, ancak KOS değerleri etkilenmedi (p<0.100).  
 
Sonuç: Sigara içiminin KOS ve bazı solunum değerleri üzerinde olumsuz etkileri olduğu, C vitamini alınması ile KOS, tansiyon ve nabız değerlerinin normal değerlere döndüğü belirlendi. Bu nedenle özelikle sigara içenlerin pulmoner ve kardiyovasküler sistemleri üzerinde vitamin C’nin profilaktik etkileri olabileceği değerlendirildi. Yine de sigara içimi ile bu değerler arasında olası ilişkileri belirlemek için ileri çalışmalar yapılması gerekmektedir.
Cilt 27, Sayı 2 (2017)