pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Edinsel Skrotal Lenfanjioma Sirkumskriptum: Nadir Bir Yerleşim
Zeynep Gizem Kaya İslamoğlu

Lenfanjiomlar lenfatik sistemin benignproliferasyonlarıdır;endotelle çevrili dilate lenf kanallarından oluşan yüzeyel bir vaskülermalformasyondur. Lenfanjiomasirkumskriptum (LC), kutanözlenfanjiomların en sık görülen tipidir. Doğumda veya erişkin yaşta ortaya çıkabilir. En fazla görülen lokalizasyonlar aksilla, oral kavite, üst ekstremiteler, omuzlar, kasık, makat gibi lenfatik akımın yoğun olduğu bölgelerdir. Skrotum oldukça nadir görülen yerleşim yerlerinden biridir. Burada  yaklaşık 2 yıl önce skrotumda şikayetleri başlayan, kronik hepatit B taşıyıcısı, klinik ve histopatolojik inceleme sonunda lenfanjiomasirkumskriptum tanısı alan 22 yaşında bir erkek hasta sunulmaktadır. Olgunun bu nadir duruma dikkati çekmek ve gereksiz tedavileri önlemek amacıyla sunulması uygun bulunmuştur.

Cilt 27, Sayı 4 (2017)